Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Stafettläsa

Syfte

Läsupplevelse och förståelse uppstår bland annat i dialog med andra. Om vi strukturerar samtalet i klassrummet så att alla elever aktiveras ger vi stöd inom ramen för undervisningen åt alla elever. Dessutom ger det eleverna strategier i hur de ska ta sig igenom en text då de får syn på vad de själva missar eller vad de andra behöver ha hjälp med begrepp förklarade för sig.

Högläsning – Eftertanke – Samtal

En metod kan vara att man i små grupper turas om att högläs under fem minuter – eller så långt i texten läraren instruerar. Om eleverna ska fortsätta läsa samma text i nästa steg måste läraren ange hur långt i texten eleverna ska läsa vid varje lästillfälle. När tiden är ute får eleverna någon minuts tanketid att skriva ner något, till exempel:

  • svåra ord man mött,
  • en sammanfattande mening om handlingen,
  • eller en tanke man fick under läsningen.

Eleverna delger varandra sina iakttagelser och tankar om texten.

Nya grupper

Därefter omgrupperas eleverna. De högläser och tänker om det lästa på samma sätt som tidigare. Lästiden avgörs ju av längden på texterna, men den får inte vara för lång då syftet är att man inte ska sitta av tiden, utan aktiveras och ha fokus på det lästa.

Lästiden

Behöver du förlänga lästiden så anpassar du upplägget bara. Efter läsningen kan man låta eleverna delge sina reflektioner i de ursprungliga grupperna eller i helklass. Det är ett bra tillfälle att få svar på de eventuella frågor man har fått av läsningen eller få ord och begrepp förklarade.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy