Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Spela in podcast – Litteratur för unga

Syfte

Eleverna tränar på att uttrycka sina tankar om en text genom att spela in en fiktiv podcast.

Läraren reflekterar

Jag gillar när det blir dynamik och variation i en lektion, vilket oftast avspeglar sig i elevernas engagemang och motivation. När eleverna sitter tillsammans utan hela klassens och lärarens närvaro är det som om tanken flödar friare. Jag har testat flera gånger och slås alltid av hur långt eleverna kan komma i sina tankar med hjälp av varandras frågor, instick och kommentarer.

Metod – Ett upplägg

Här en enkel lektionsidé som kan fungera som en avslutande uppgift efter bok/textläsning. Eleverna börjar med att anteckna sina tankar om:

 • Det du tyckte om i boken och det du inte tyckte om,
 • dina favoritmeningar (koppla i boken, till omvärlden och dig själv),
 • tankar du fått av läsningen.

Efter ca 15 minuters tänkande och skrivande grupperas eleverna parvis och spelar in ett samtal (ca tio minuter långt).

Exempel – Elevinstruktion till eleverna (Flugornas Herre)

Du får i uppdrag av podcasten Litteratur för unga (med lyssnare i åldrarna 13-17 år) att samtala om dina tankar efter läsningen av Flugornas herre! Du samtalar med en klasskamrat om varje del (fyra st), totalt max 10 minuter. Förbered dig genom att skriva upp stödord, rita bilder och/eller tankekartor!

DEL 1: Tänk på att lyssnaren inte har läst boken. Därför bör du/ni inleda samtalet med en kort sammanfattning om bokens handling. Använd stödet “karaktärer och nyckelscener”.

DEL 2: Notera vad du tycker om och vad du inte tycker om (handling, scener, karaktärer, miljöer, språk, tematik=se del 3).

DEL 3: Vilka nya tankar har du fått av boken? Eller har du fått någon gammal tanke bekräftad, förstärkt och/eller nyanserad? Välj någon eller några teman och saker ur boken som vi berört tidigare. Samtala om:

 • INRE OCH YTTRE RÄDSLOR 
 • FÖRAKT FÖR SVAGHET (NASSE)
 • ONDSKAN I LEKAR SOM BALLAR UR
 • VÅGA SÄGA NEJ – OM CIVILKURAGE
 • FRIHET OCH ANSVAR
 • LEDARSKAP – OM DEMOKRATI/DIKTATUR
 • RÄTTEN ATT TALA (SNÄCKAN)
 • VUXNAS FRÅNVARO – OFFER FÖR OMSTÄNDIGHETER
 • ROLLER – VI OCH DOM
 • MÄNNISKAN – OND eller GOD

DEL 4: Bokens bästa mening (kopplas på TRE sätt: texten, dig själv och omvärlden).

Så här kan det låta:

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämne genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy