Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Spela in podcast – Litteratur för unga

Syfte

Eleverna tränar på att uttrycka sina tankar om en text genom att spela in en fiktiv podcast.

Läraren reflekterar

Jag gillar när det blir dynamik och variation i en lektion, vilket oftast avspeglar sig i elevernas engagemang och motivation. När eleverna sitter tillsammans utan hela klassens och lärarens närvaro är det som om tanken flödar friare. Jag har testat flera gånger och slås alltid av hur långt eleverna kan komma i sina tankar med hjälp av varandras frågor, instick och kommentarer.

Metod – Ett upplägg

Här en enkel lektionsidé som kan fungera som en avslutande uppgift efter bok/textläsning. Eleverna börjar med att anteckna sina tankar om:

 • Det du tyckte om i boken och det du inte tyckte om,
 • dina favoritmeningar (koppla i boken, till omvärlden och dig själv),
 • tankar du fått av läsningen.

Efter ca 15 minuters tänkande och skrivande grupperas eleverna parvis och spelar in ett samtal (ca tio minuter långt).

Exempel – Elevinstruktion till eleverna (Flugornas Herre)

Du får i uppdrag av podcasten Litteratur för unga (med lyssnare i åldrarna 13-17 år) att samtala om dina tankar efter läsningen av Flugornas herre! Du samtalar med en klasskamrat om varje del (fyra st), totalt max 10 minuter. Förbered dig genom att skriva upp stödord, rita bilder och/eller tankekartor!

DEL 1: Tänk på att lyssnaren inte har läst boken. Därför bör du/ni inleda samtalet med en kort sammanfattning om bokens handling. Använd stödet “karaktärer och nyckelscener”.

DEL 2: Notera vad du tycker om och vad du inte tycker om (handling, scener, karaktärer, miljöer, språk, tematik=se del 3).

DEL 3: Vilka nya tankar har du fått av boken? Eller har du fått någon gammal tanke bekräftad, förstärkt och/eller nyanserad? Välj någon eller några teman och saker ur boken som vi berört tidigare. Samtala om:

 • INRE OCH YTTRE RÄDSLOR 
 • FÖRAKT FÖR SVAGHET (NASSE)
 • ONDSKAN I LEKAR SOM BALLAR UR
 • VÅGA SÄGA NEJ – OM CIVILKURAGE
 • FRIHET OCH ANSVAR
 • LEDARSKAP – OM DEMOKRATI/DIKTATUR
 • RÄTTEN ATT TALA (SNÄCKAN)
 • VUXNAS FRÅNVARO – OFFER FÖR OMSTÄNDIGHETER
 • ROLLER – VI OCH DOM
 • MÄNNISKAN – OND eller GOD

DEL 4: Bokens bästa mening
Välj ut en mening ur texten. Berätta ur vilket sammanhang du har hämtat den. Förklara på vilket sätt du anser att det är bokens bästa mening.

Så här kan det låta:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy