Årskurs 1-3

Matematik

Spegelsymmetri

Syfte

Förstå vad symmetri är.

Läraren reflekterar

Med symmetri avses oftast i dagligt tal spegelsymmetri. Dess motsats är asymmetri. Symmetrier är dock vidare begrepp inom modern vetenskap, där de intar en mycket viktig roll. Man kan arbeta med symmetri på en mängd olika sätt, till exempel leta efter symmetri i naturen. Nedan följer två uppgifter som är lämpliga som introduktion. 

Metod – Två aktiviteter med symmetri

Aktivitet 1: Pärla. Ta fram pärlor och pärlplattor. Eleverna jobbar tillsammans i par. De lägger halva mönstret och byter sedan pärlplatta med varandra. De ska då lägga spegelbilden.

Aktivitet 2: Skapa kontrastbilder. Som utgångspunkt har eleverna ett färgat papper som är hälften så stort som det vita pappret (bakgrunden). Eleverna skapar ett mönster på det färgade papperet. Sedan klipper eleverna ut den figur man vill ha ur det färgade pappret – tänk på att inte klippa bort och kasta något – alla bitar skall användas. Resterna av det färgade pappret klistras sedan upp på det vita och det man klippt ut ur det färgade pappret spegelvänder man och limmar på den vita ytan.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll*

Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy