Årskurs 4-6

Rastverksamhet

Föregående tips Nästa tips

Snöcurling

Syfte

En snabb och lätt lek. Leken går att komma och gå till under en rast. Den blir extra rolig när underlaget inte är helt perfekt utan käglorna går lite som de vill.

Metod

Material som behövs: Sprayfärg och sex petflaskor med färgat vatten.

Så här gjorde vi
Denna lek kräver snö eller is att bygga banan på. Vår snö var ganska hård efter ett par mildare dagar och käglorna gled lätt på den något isiga snön. Vi målade en startlinje samt ett bo med tre ringar med sprayfärg som används vid markarbeten (går bort vid regn). Käglorna bestod av sex petflaskor med vatten och karamellfärg i. Vi gjorde tre röda och tre gröna. Vi fyllde flaskorna dagen innan och lät dem stå ute i boden så att de frös under natten.

Spelet är enkelt och det kan vara två till sex elever åt gången. Är det bara två så har de tre kast var. Är det fler så har varje lag tre käglor tillsammans. Omgångarna gick fort och alla fick kasta många gånger. Vi körde tio poäng om man träffade mittenringen, fem för nästa ring och en poäng för yttre ringen. När alla käglor var kastade räknade vi de som låg kvar i boet. Sen var det dags för nya lag. Några gånger fick vi också bättra på linjerna.

Reflektioner från pedagoger

En enkel och populär lek som leks av barn i olika åldrar. Eleverna kan komma och gå utan att det påverkar leken. Det var elever från år 1 till år 6 som lekte hela rasten och vi fick senare köra det på fritids också för de tyckte det var så roligt.

Reflektion från elever

Eleverna tyckte det var väldigt roligt och kön ringlade lång hela rasten. De vill köra den fler gånger och det är ett bra betyg.

Lgr 11

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy