Årskurs 1-3

Matematik

Smälla flugor

Syfte

Ett sätt att träna på, repetera och befästa ental och tiotal (positionssystemet). Tränar också turtagning och samarbete.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker att detta är roligt! Eleverna tränar på samma sak som de gör i matteboken, men på ett annat sätt!

Metod

Klipp ut och laminera korten. Eleverna jobbar tillsammans i par. Den ena läser och den andra eleven smäller på rätt svar (med flugsmälla, tidning eller handen). Eleverna turas om med att läsa och smälla.

Lgr 11 Förmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy