Årskurs 1-3

Matematik

Smälla flugor

Syfte

Ett sätt att träna på, repetera och befästa ental och tiotal (positionssystemet). Tränar också turtagning och samarbete.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker att detta är roligt! Eleverna tränar på samma sak som de gör i matteboken, men på ett annat sätt!

Metod

Klipp ut och laminera korten. Eleverna jobbar tillsammans i par. Den ena läser och den andra eleven smäller på rätt svar (med flugsmälla, tidning eller handen). Eleverna turas om med att läsa och smälla.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy