Årskurs 4-6

Religion

Föregående tips Nästa tips

Skruva den som Beckham – film och diskussion om genus och kulturskillnader

Syfte

FIlmen tar upp ämnen som könsroller, kulturskillnader, kamratskap, kärlek och drömmar. Eleverna får tänka, samtala och resonera om vardagliga moraliska frågor.

Läraren reflekterar

Skruva den som Beckham handlar om en flickas dröm att bli fotbollsspelare, men hennes familj gör allt för att motarbeta hennes önskan. En inspirerande film som visar att allt är möjligt. Det leder till känslomässiga och intressanta diskussioner. OBS! Undvik att hamna i diskussioner där pojkar och flickor ställs mot varandra.

Samtalsmetoder

Det finns olika sätt att analysera en film. Klass, situation och film avgör ofta metodval. Tänk på att varva perception (ta in), reflektion (tänka) och produktion (samtala/skriva). En sätt kan vara:

 • Jobba med en fråga i taget.
 • Låt varje elev skriva en kort stund, ca tre-fem minuter.
 • Para ihop eleverna två och två där de berättar för varandra hur de har tänkt.
 • Lyft gruppernas tankar i helklass.

eller

 • Låt eleverna parvis diskutera en fråga i taget.
 • Eleverna skriver ned sina tankar.

Frågor till filmen – Redogöra/förklara

 • Sammanfatta handlingen

 Analysera

 • Hur är huvudpersonerna? Utanpå, omkring, inuti (känslor, tankar, egenskaper).
 • Var utspelar sig handlingen? I vilka miljöer?
 • Hur är och agerar huvudpersonernas familjer?
 • Vad beror det på att man ofta umgås eller till och med gifter sig med människor med liknande bakgrund eller kultur? Hur märks det i filmen?
 • Både Jess och Jules har föräldrar som har höga förväntningar på sina barn. Hur märker vi det?
 • Prata om begreppet ”gå sin egen väg”. Vad betyder det? På vilket sätt kan man säga att filmen handlar om det?
 • Hur framställs damidrott i filmen? Vad tycker olika personer om damidrott?

Arbetsuppgifter att jobba vidare med

 • Skriv en tidningsartikel som om det hade hänt på riktigt.
 • Träffa en person i filmen och gör en intervju (skriftligt).
 • Skriv en berättelse om något av filmens teman.
 • Fundera på hur damidrott framställs i tidningar och tv? Är det skillnader mellan olika sporter? Vilka får mest uppmärksamhet? Vad beror det på?
 • Filmhandledning från SFI hittar du här.

Lgr 11 Förmåga 

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Centralt innehåll

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Kunskapskrav 

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy