Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Skrivpromenad

Syfte

Eleverna beskriver platser.

Läraren reflekterar

En längre lektion eller två lektioner går åt och mina instruktioner är extremt färgade av platsen jag jobbar på, men det går ju lätt att omvandla om man vill använda den och göra till sin. Bra med uppgiften är “stoppunkterna” då eleverna får nya instruktioner. Del två blev bäst när de fick göra det i grupp. De tyckte att det var roligare då. Jag upplevde också att de lärde sig mer av att göra uppgiften tillsammans. Del tre, med uppläsningar och reflektioner, går att lägga upp på flera sätt. Denna gång fokuserade vi på att lyfta fram goda exempel på miljöbeskrivningar.

Metod – Inledning

När eleverna skriver berättande text ägnar vi oss en hel del åt miljöbeskrivningar. Vi har funderat varför man behöver en miljö och vad som kan vara med. Vi har också läst andra berättelser med överstrykningspenna i högsta hugg. Tillsammans hjälps vi åt och tänker att vi som läsare kan se miljön framför oss fast det inte är så mycket som egentligen beskriver miljön. Hur lyckades författaren med det? Vad är det som gör att vi kan skapa en bild i vårt inre?

DEL 1: Skrivarpromenad – att beskriva miljöer

Först går vi en promenad till olika platser runt omkring skolan. När vi går har alla med sig papper och penna. Vi stannar på några ställen och jag ber eleverna att anteckna en del. Exempel:

 1. Utanför fritidsgården. Vad ser du? Vad hör du? Hur luktar det? Hur känns det att stå här? Använd alla sinnen!
 2. Vi promenerar bakom stora skolhuset bort till lastkajen. Under promenaden ska du skriva ner tio olika detaljer som ska kunna användas i en riktigt läskig historia.
 3. Från lärarparkeringen går vi helt tysta ända fram till grusplanen nedanför aulan. Vi går alltså gångvägen mellan idrottshallen och särskolan.
  Anteckna precis alla ljud du hör.
 4. I skogen ovanför fotbollsplanen letar du upp ett träd som är ditt. Beskriv trädet på ett sätt så att man kan veta att det är just det trädet och inget annat träd i hela världen.
 5. På vägen tillbaka till klassrummet, titta på alla dörrar. Välj ut en dörr av alla du ser och skriv ner tio ord som beskriver den dörrren så exakt som möjligt.

DEL 2: Kortskriva i grupper

Nu kommer skrivuppgifterna som grupperna kan välja bland. Börja med den som känns roligast och gör fler om ni hinner, men skriv ordentligt. Uppgifterna att välja på följer. Oavsett vilken uppgift ni väljer ska man förstå att det handlar om just den platsen och ingen annan plats.

 1. Utanför fritidsgården. En dag när du står på den här platsen dyker det upp en person som vänder upp och ner på hela din värld och du blir förälskad. Beskriv det mötet så att det framgår var det sker.
 2. Läskiga berättelsen. Skriv en läskig berättelse som utspelar sig bakom stora skolhuset.
 3. Alla ljuden mellan parkeringen och grusplan. Skriv en dikt!
 4. Trädet. En forskare har upptäckt att något alldeles särskilt har hänt med ett träd i vår lilla skogsdunge. Vad har hänt? Skriv ett brev från forskaren till en forskarkollega. Kom ihåg att se till att mottagaren förstår exakt vilket träd det handlar om utan att ni märker ut trädet på något sätt. Ingen annan får ju veta än…
 5. Dörren till… Ja, vart leder dörren egentligen? Är det världens bästa dörr eller kanske världens sämsta? Kan man egentligen förstå det som finns där bakom. Nu är det dags att spänna fantasimusklerna extra hårt och ljuga ihop en historia om dörren till… och det som finns där bakom. Alla som läser ska kunna hitta till rätt dörr, så ni behöver vara noga i er beskrivning.

DEL 3: Uppläsning och reflektion

Eleverna delas in i tvärgrupper. Texterna delges antingen genom att “skicka laget runt” eller högläsa. Läsarna uppmanas att observera miljöbeskrivningar som “sticker ut”, bidrar mycket till en stämning eller handlingen och/eller bara är tydliga, häftiga, roliga och snygga. Eleverna kan anteckna dessa för att sedan lyfta meningar och miljöbeskrivningar i helklass.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy