Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva med flöde – efter ett bildsamtal

Syfte

Att berätta en historia med stöd av bilder och samtal. Varför inte välja en bild ur boken ni läser just nu eller en bild som belyser textens motiv och/eller tema?

Läraren reflekterar

Att inleda skrivandet med en gemensam pratstund kring en bild är positivt för de som brukar ha svårt att komma igång. De som lätt fantiserar ihop en historia inspirerar övriga! En metod som alltid fungerar. Alla skriver!

Metod

STEG 1: Låt eleverna fundera och resonera parvis om bilden: Vilka är inblandade? Var utspelar sig handlingen? Vad händer? Varför? Vad händer sen?
STEG 2: Låt eleverna kortfattat berätta sina historier om bilden i helklass. Skriv alla förslag på tavlan i punktform under rubrikerna Inledning, Konflikt/problem, Stegring, Lösning, Slut. Det tar ca fem-tio minuter, men det är väl investerad tid.
STEG 3: Sätt en timer på 15 minuter. Uppmana barnen att skriva en historia om bilden. De får välja från tavlan eller hitta på något eget. De behöver inte komma fram till ”slutet”.

Denna arbetsform gör att flödet blir enormt. Om processen upprepas flera gånger till olika bilder bygger eleverna samtidigt upp en stor idébank som de kan använda vid senare tillfällen.

Elevexempel 1 – Steg 2

 • Adams fru är gravid och har ringt flera gånger. Hon ska föda barn nu!
 • Adam tycker gasen i botten, men blir stoppad av polisen.
 • Adam förklarar och polisen förstår problemet.
 • Polisen eskorterar Adam hem som hämtar frun och åker till sjukhuset.
 • De får en son!

eller

 • Steven frågar polismannen efter vägen till banken.
 • I baksätet sitter en bankrånare som hotat Steven.
 • Steven och bankrånaren åker till banken.
 • Rånet genomförs och samtidigt lyckas Steven smita.
 • Steven kan senare identifiera rånaren som fångas.
 • Steven blir hjälte och hamnar på tidningarnas förstasidor.

Foto nedan: Agencia Brasil

Elevexempel 2 – Steg 2

Liza är förtvivlad. Det är hennes födelsedag och hon har fått en hund i present. Men den har sprungit bort. Hela kvarteret hjälps åt att leta efter den. Sent på kvällen hittar hennes mamma valpen. Den natten får hunden sova i Lizas säng.

eller

Liza är skräckslagen. Hon är ensam hemma och hör plötsligt ljud från källaren. Hon ser hur dörren sakta öppnas och fram kliver en främmande man. Liza springer för sitt liv. Hon lyckas ta sig ut och rusar in till grannen som är polis. Polisen Gunnar tröstar Liza och ringer samtidigt till stationen och en patrull rycker ut.

Bild nedan: D Sharon Pruitt

rädd flicka

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy