Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva en deckare

Syfte

Hur är en deckare uppbyggd och hur gör man för att skriva en egen deckare?

Läraren reflekterar

I samband med att eleverna skulle skriva egna deckare läste vi flera korta deckarhistorier. Det skapar ett sammanhang. Dessutom är litterära förebilder bra att använda när eleverna ska skriva. Eleverna får inspiration av innehåll och stöd i sitt skrivande av en form. Eleverna har skrivit som galningar!

Metod

Efter att vi hade läst och sett deckarna fick eleverna fundera på vad som var typiska inslag i dem. En exempeltext med ett formulär medföljer i PDF nedan som eleverna använde för att hitta deckarens olika delar. Eleverna satt i mindre grupper och brainstormade. Grupperna delgav sina tankar och jag skrev upp dem på tavlan.

Jag skapade därefter ett dokument med rubriker. Eleverna försökte komma på saker under varje kategori. Jag samlade elevernas förslag på tavlan och eleverna fyllde på sina egna listor. På så sätt fick eleverna var sitt exemplar av listan att använda som inspiration och stöd i sitt skrivande.

Eleverna skrev ett kort utkast om sin tänkta deckare med rubrikerna på listan i åtanke (planering inför skrivande medföljer i PDF ovan tillsammans med några exempel på hur deckaren kan börja). Därefter påbörjade de sitt skrivande. Som de har skrivit!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy