Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Skriva dialoger – del 2

Syfte

Att skriva dialoger handlar främst om två saker, välja rätt tillfälle och rätt ord! Övningar gör eleverna medvetna när och på vilket sätt det passar att tillföra texten dialoger. I Notting Hill väger Julia Roberts orden på guldvåg i hopp om att få Hugh Grant att ändra sitt beslut. Dialogen tillför en stämning, en dramatisk vändning och avslöjar Roberts karaktär (se tre översta punkterna nedan).

Läraren reflekterar – i rätt tillfälle och med känsla!

Övningen gör eleverna medvetna om dialogens funktion. Det gör att de använder dialogen när det passar och plockar bort dialoger som inte tillför något.

Metod och instruktioner

 • Dialogen ska tillföra texten något annorlunda, t ex en känsla eller en stämning.
 • Den kan driva handligen framåt, t ex den kan bli inledningen på en dramatisk vändning. – Jag ska mörda honom! vrålade Stefan ursinnigt.
 • Dialogen kan också avslöja något om karaktärerna. Gestalta en persons egenskaper och åsikter i replikerna. – Du kommer aldrig att få något av mig! viskade Stefan och stängde igen plånboken.
 • Välj rätt tillfälle att skriva den (tänk efter om den passar i början, mitten eller slutet av avsnittet).
 • Välj orden med omsorg. Orden och uttrycken ska vara säga mycket (jmf arg-ursinnig, gå härifrån – jag vill aldrig se dig mer, du är snäll – du ställer alltid upp för mig).

Arbetsuppgifter – läkaren berättar

En läkare delar dagligen ut besked, både positiva och negativa. Det går att framföra ett budskap på många olika sätt. Vid känsliga tillfällen måste läkaren välja sina ord noggrant för att mottagaren verkligen ska ta till sig av informationen istället för att irritera sig eller bli ledsen på läkaren. För att en dialog ska tillföra texten något ska även författaren väga sina ord på guldvåg. Skriv en dialog där läkaren berättar:

 • För den svårt sjuke att denne har två månader kvar att leva.
 • För den unga tonårsflickan att hon är gravid.
 • För en mamma att hennes barn dött i en trafikolycka.

Arbetsuppgifter – blandade ämnen

Skriv en dialog där:

 • Tonårskillen berättar att han är kär i bästa tjejkompisen.
 • Högsta chefen ger en anställd sparken.
 • Kvinnan berättar för sin man att de väntar sitt första barn.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i (tal och) skrift.

Centralt innehåll*

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy