Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva berättelser till musik

Syfte

Att skriva en berättelse med inspiration av musik.

Läraren reflekterar

Med hjälp av en tydlig berättarstruktur och suggestiv musik får eleverna inspiration till att skriva fantasifulla och dramatiska berättelser. Att lyssna på musik är ett effektivt sätt att skapa inre bilder!

Metod

Berätta att barnen ska ”få upp bilder” (av personer, platser eller händelser) när de lyssnar på musiken. Släck ned i klassrummet. Be eleverna blunda. Lyssna på något av musikstyckena (ca fem minuter). Förslag på musik: An der schönen blauen Donau (Strauss), Morgonstämning (Grieg), Våren (Vivaldi),  De små svanarnas dans (Tjajkovskij), Requiem (Mozart).

Alternativ musik: Titta på musikvideos med suggestiva bilder och hänförande musik, t ex Enya, Jarre eller Vangelis.

STEG 1

Låt eleverna berätta om sina inre bilder parvis. Lyft några förslag i helklass och skriv upp dem på tavlan. Eleverna ritar eller målar en bild av ”den inre bilden”. Självklart får de hämta inspiration av varandra.

STEG 2

Eleverna ska skriva en berättelse till bilden. Använd rubrikerna för att strukturera upp handlingen. Eleverna skriver först i punktform under varje rubrik. Att ha en plan innan skrivandet börjar brukar underlätta för eleverna. Både kvaliteten på texten, till form och innehåll, samt den röda tråden, det logiska händelseförloppet, blir avsevärt bättre.

  • Inledning (presentera huvudpersonen och var handlingen utspelar sig)
  • Konflikt/problem (vad händer)
  • Stegring (konflikten/problemet blir värre)
  • Lösning
  • Slut

STEG 3

Sammanställ bilden och berättelsen till en bok som andra får läsa!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy