Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva berättelser – med hjälp av musik

Syfte

Att skriva en berättelse (med stöd av musik och en struktur).

Läraren reflekterar

Med hjälp av en tydlig berättarstruktur och musik får eleverna inspiration till att skriva fantasifulla och dramatiska berättelser. Att lyssna på musik är ett effektivt sätt att skapa inre bilder!

Metod

Berätta att barnen ska ”få upp bilder” (av personer eller händelser) när de lyssnar på musiken. Släck ned i klassrummet. Be eleverna blunda. Lyssna på något av musikstyckena (ca fem minuter). Förslag på musik: An der schönen blauen Donau (Strauss), Morgonstämning (Grieg), Våren (Vivaldi),  De små svanarnas dans (Tjajkovskij), Requiem (Mozart).

Alternativ metod

Titta på musikvideos med suggestiva bilder och hänförande musik, t ex Enya, Jarre och Vangelis.

Uppgift 1

Låt eleverna berätta om sina inre bilder parvis. Lyft några förslag i helklass och skriv upp dem på tavlan. Rita eller måla en bild av ”de inre bilden”. Självklart får de hämta inspiration av varandra.

Uppgift 2

Eleverna ska skriva en berättelse till bilden. Använd rubrikerna för att strukturera upp handlingen. Eleverna skriver i punktform under varje rubrik. Att ha en plan innan skrivandet börjar brukar underlätta för eleverna. Både kvaliteten på texten, till form och innehåll, samt den röda tråden (logiskt händelseförlopp) blir avsevärt bättre.

 • Huvudpersoner (utanpå, omkring och inuti)
 • Miljö (var utspelar sig handlingen)
 • Konflikt/problem (vad händer)
 • Stegring (konflikten/problemet blir värre)
 • Lösning
 • Slut

Sammanfoga bilden och berättelsen till en bok!

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Kunskapskrav

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy
  Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
  Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
  Annons: Förskolans nyhetsbrev