Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriv till en bild – En magisk plats

Syfte

Stimulera elevernas skrivande när de ska beskriva en (magisk) plats.

Läraren reflekterar

Här används en bild som inspiration och förebild när eleverna ska skriva en beskrivning. Samtidigt som bilden begränsar (gör det tydligt) finns det ett stort friutrymme för eleverna att fantisera om varför platsen är magisk.

Metod och uppgift

Uppgiften är avgränsad som eleverna får en begränsad tid på sig att skriva, ca 15-20 minuter eller inom ramen för en lektion (beroende på elevernas ålder och tidigare skriverfarenhet).

STEG 1: Välj en av dessa fyra bilder att skriva om:

Skriv till bilden

STEG 2:  Fundera på vilket sätt platsen är magisk. Därefter kan du börja skriva. Du kan välja en av startmeningarna:

 • Det är en magisk plats …därför att..
 • Det är den underligaste platsen jag någonsin besökt…
 • Plötsligt visste jag att jag hamnat på den bästa platsen på jorden…

STEG 3: Fortsätt skriva under några minuter! Du kan få med svaren på dessa frågor:

 • Beskriv noga vad man ser. Jag ser…
 • Vad hör du? Jag hör…
 • Vad luktar det? Jag känner lukten av.. det luktar…
 • Vad äter du? Vad smakar det? Jag ….
 • Hur känns det? Jag känner mig…

STEG 4: Nu ska du avsluta genom att knyta an till inledningen. Vilken mening valde du? Förklara igen varför detta var en magisk plats… eller den underligaste platsen… eller den bästa platsen! 

STEG 5: Läs igenom och bearbeta texten. Har du:

 • Avslutat meningarna med punkt? 
 • Börjat meningarna med stor bokstav? 
 • Stavat rätt? 
 • Fått med en innehållsrik beskrivning? Hörsel? Syn? Smak? Lukt? Känsel?
 • Avslutat och knutit ihop slutet med inledningen? 
 • Skrivit en passande rubrik?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy