Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriv som Zlatan

Syfte

Kanske som en mikroövning i samband med språkbruk … eller bara som en rolig, kreativ, tokig språklig aktivitet.

Läraren reflekterar

Det är intressant och roligt att undersöka hur någon uttrycker och fundera på vad man tänker om det. Det är också roligt att leka med språket.

Metod

Undersök hur Zlatan uttrycker sig på sin Instagram: https://www.instagram.com/iamzlatanibrahimovic
Gör en lista tillsammans med eleverna om Zlatans språkbruk. Kanske hittar ni saker som: pratar/skriver om sig själv i tredje person, historisk presens, liknelser, metaforer, idiom, superlativ och säkert en massa andra saker.

Jag roade mig med att titta på de senaste inläggen och hittade bland annat: Happy Birthday to Zlatan, Train like a God, Why run when you can fly, Lion on land – shark at sea., Lions don’t compare themselves to humans, This animal cannot be tamed, The Calm before the Storm, Milano never had a king – they have a GOD, God and his students, G O D of the game)

UPPGIFTEN: SKRIV SOM ZLATAN

  1. Tänk på något som du tycker om (att göra och kanske är hyfsad på). Det kan vara löpning, legobygge, matlagning, orientering, fotboll, rita, programmering … Skriv ett Instagraminlägg som du skulle ha skrivit det.
  2. Skriv om samma inlägg i Zlatan Ztyle!
Språkbruk Härma Zlatan

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9 

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy