Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Skriv som Zlatan

Syfte

Kanske som en mikroövning i samband med språkbruk … eller bara som en rolig, kreativ, tokig språklig aktivitet.

Läraren reflekterar

Det är intressant och roligt att undersöka hur någon uttrycker och fundera på vad man tänker om det. Det är också roligt att leka med språket.

Metod

Undersök hur Zlatan uttrycker sig på sin Instagram: https://www.instagram.com/iamzlatanibrahimovic
Gör en lista tillsammans med eleverna om Zlatans språkbruk. Kanske hittar ni saker som: pratar/skriver om sig själv i tredje person, historisk presens, liknelser, metaforer, idiom, superlativ och säkert en massa andra saker.

Jag roade mig med att titta på de senaste inläggen och hittade bland annat: Happy Birthday to Zlatan, Train like a God, Why run when you can fly, Lion on land – shark at sea., Lions don’t compare themselves to humans, This animal cannot be tamed, The Calm before the Storm, Milano never had a king – they have a GOD, God and his students, G O D of the game)

UPPGIFTEN: SKRIV SOM ZLATAN

  1. Tänk på något som du tycker om (att göra och kanske är hyfsad på). Det kan vara löpning, legobygge, matlagning, orientering, fotboll, rita, programmering … Skriv ett Instagraminlägg som du skulle ha skrivit det.
  2. Skriv om samma inlägg i Zlatan Ztyle!
Språkbruk Härma Zlatan

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Kunskapskrav*

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation,  välutvecklad textbindning, samt väl funderande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

* årskurs 7-9 

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy