Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Skriv dialoger till bilden

Syfte

Leva sig in i bokens handling och formulera en dialog utifrån karaktärernas personlighet och situation.

Läraren reflekterar om Silent Books och bilderböcker

Pojken och huset av Maja Kastelic är en Silent Book helt utan text. Eleverna gillade verkligen den är boken. De hade ”läst” boken och diskuterat bilderna före skrivuppgiften. Eftersom boken saknar text lämnas det ett stort utrymme att formulera vad karaktärerna kan tänkas säga till varandra. Samma uppgift passar också till många bilderböcker (som inte brukar ha så mycket text).

Metod

Jag hittade tre bilder där man kan tänka sig att karaktärerna i boken pratar med varandra. Den första bilden visar mötet mellan pojken och katten och katten vill att pojken ska följa med honom in i huset.  Jag skrev ett exempel på tavlan.

En dialog mellan pojken och katten.

– Kom in! viskade en svart katt som stod i dörröppningen till hus 34.
– Pratar du med mig? frågade pojken försiktigt.
– Ja, vem annars?
Pojken tittade storögt på katten och sa:
– Men jag är på väg till skolan. Jag får inte komma försent.
– Skynda dig nu. Du kommer inte att ångra dig, log katten.

Vi läste igenom exemplet och pratade om att talstreck visar att det är någon som pratar och att vi kan använda olika sägeverb. Vi diskuterade också författarens (vår) frihet att tolka bilderna hur vi vill.

Nästa scen skrev vi en gemensamt dialog till:

En dialog mellan pojken och flickan.

– Hej! sa flickan överraskad.
– Hej! Är det du som har ritat alla fina teckningar? frågade pojken.
– Ja, det är jag som har ritat teckningarna. Tack för att du sa att dom var fina och tack för att du kom, sa flickan.

Eleverna fick fylla ut dialogen med fler repliker (eller skriva helt egna). Till sist var det dags att skriva egna dialoger om den här bilden:

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy