Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Skönhetsideal och retuschering

Syfte

Att lära sig mer om hur retuschering går till och hur skönhetsidealen påverkar oss, till exempel vår uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt.

Läraren reflekterar

Genuskoder och värderingar är starka kring vad killar och tjejer förväntas göra också online. Inte minst gäller det hur pojkar och flickor framställer sig själva ur ett genusperspektiv. Bland annat gäller det i så kallade ”selfies” Att göra en ”duckface” är att pluta med munnen och göra sig tillgänglig för kameran, och det är en position för tjejer. För killar är idealet ett ”stoneface”. Då handlar det om att framstå som oberörd och samtidigt handlingskraftig. Läs mer i Normstorm.

Metod och innehåll

Använd material nedan för att samtala om skönhetsideal och vad som är manligt och kvinnligt. Eleverna kan fundera enskilt, diskutera i par eller i helklass. Variera muntliga och skriftliga aktiviteter.

En omslagsbild om hur en flicka retuscheras. Se på huden, håret, brösten och midjan före och efter retuscheringen: Retusch som får dig att häpna. Låt eleverna fundera på vad de har sett, vad de tänker och känner. Hur vanligt förekommande tror de att retuschering är?

Bilder av kändisar och modeller: 

Hur vanligt är det är kändisar och modeller blir ”snyggare” än vad de är? Hur påverkas vi av dessa bilder?

Förslag på gruppdiskussionsfrågor

 • Hur framställer tjejer och killar sig i sociala medier? Reklam?
 • Finns det likheter, vilka? Olikheter, vilka?
 • Vad betyder egentligen duckface och stoneface? Varför ska tjejer se ut som ett ankansikte och pojkar som ett stenansikte?
 • Vad är ett ideal? Hur ser dagens kvinno- och mansideal ut i dag? Vad står våra ideal för?
 • Var finns dessa bilder?
 • Påverkas vi av bilder som vi exponeras för?
 • Det finns mängder av klipp på kvinnokroppar som retuscheras men inte alls lika många på män – varför?
 • Hur ser deltagarna ut i Big Brother eller Paradise Hotel ut?
 • Skulle det få konsekvenser för tittarsiffrorna om deltagarna såg annorlunda ut (inte så vältränade, snygga, och med perfekt hy)? Varför är det så?
 • Vad händer med ens eget självförtroende om man inte tycker att man duger?
 • Vad kan dessa ideal få för konsekvenser för unga i dag?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

* årskurs 1-3, svenska

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy