Årskurs 7-9

Slöjd

Skjutmåttet – att testa dig själv

Syfte

Att lära sig mäta med ett skjutmått både invändigt, utvändigt och djup.

Verktyg och material

Skjutmått samt olika saker att mäta.

Läraren reflekterar

Läraren kan exempelvis ta fram tio olika saker att mäta eller så kan eleven själv testa på olika borrstål där storlekarna redan är angivna och det är lätt att kontrollera sig själv. Det här ett upplägg där eleven tänker och utför aktiviteten på egen hand. Eleven kontrollerar även sig själv om mätningen är korrekt. Självklart kan läraren leda initialt, under processen och avsluta med samtal i helklass, men det är också viktigt att eleven får prova på själv.

Metod

Eleven tittar på filmen:

Därefter gör eleverna quizet på https://goo.gl/forms/MqyoSQ8RhvSuODwn1 för att kontrollera sig själv. Efter detta prövar eleverna att mäta olika saker runt om i slöjdsalen. Går att genomföra parvis så att eleverna kan hjälpas åt och för att kontrollera om mätningen är korrekt.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll*

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Betygskriterier* 

I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy