Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Skapa samband med bindeord

Syfte – Binda ihop meningar och stycken

Det finns olika typer av bindeord som eleverna behöver förstå och använda sig av både i tal och skrift. Många elever har stort behov av stöttning för att kunna uttrycka sig muntligt eller skriftligt. För att underlätta kan det vara bra att ha en del bilder som vi lärare kan hänvisa till i undervisningen. 

Läraren reflekterar om stöttningen i klassrummet

Visuell stöttning i klassrummet är ofta till stor hjälp för eleverna även om man såklart behöver anpassa utifrån elevernas behov. Har man elever som behöver en visuellt lugnare klassrumsmiljö kan färgglada planscher och bilder vara störande men då kan man alltid lösa det med att man skapar visuell stöttning på andra sätt, digitalt eller som mindre kort som sitter fast i en nyckelring eller inplastade papper eleverna kan ha på sina bänkar. Eftersom våra elever har varsin dator ser vi oftast till att eleverna har den stöttning de behöver både digitalt och analogt. En del elever tycker det är svårt att växla mellan flikar eller program i datorn och föredrar att kunna ha ordlistor eller meningsstarter bredvid sig eller på väggen medan andra föredrar det mesta digitalt.

Metod – Så kan ordlistorna användas

 Jag har sammanställt fem olika planscher/ordlistor med några av de vanligaste bindeorden som jag delar med eleverna på olika sätt (se ovan). Listorna finns tillgängliga via Canva om du vill låna eller ändra i min mall, annars finns det som bifogade PDF-filer under bilden.

Bildstöd med bindeord av Anna Kaya

När det gäller bindeord vill jag tillägga att det oftast inte räcker att ha dem samlade i ordlistor. Tidsorden vill jag gärna ha på lappar också så man kan placera ut dem på bilder eller annat för att hjälpa eleverna att exempelvis återberätta. Här är en bild från ett gammalt blogginlägg när vi arbetade med fabeln Lejonet och musen:

Bilstöd med bindeord av Anna Kaya

Så tycker eleverna om ordlistorna

Eleverna tycker att ordlistorna med bindeord gör att det blir en större variation och att de inte hela tiden säger och skriver samma sak. Sedan är det såklart inte helt enkelt för eleverna att klara sig utan den visuella stöttningen. Det krävs ju att man övar mycket och ofta.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Central innehåll*

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy