Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skapa frågor till citatet ur boken

Syfte

Skapa underlag för tänkande, samtal och skrivande. Frågorna fungerar som stöd i elevernas fristående formuleringar i text och tal.

Läraren reflekterar

Jag brukar använda citat ur texten när jag skapar frågor. Med citat och sidhänvisning blir det lättare för eleverna att komma ihåg sammanhanget och kan lätt hitta tillbaka i texten om de behöver. Citatet och frågorna till det gör att vi riktar fokus mot texten och det som händer i boken.

Metod och frågor

Jag försöker variera så mycket som möjligt, dels mellan läsa, tänka, tala och skriva, men även mellan muntliga och skriftliga uppgifter, liksom hur vi bearbetar det lästa (enskilt, par/mindre grupper eller i helklass). Ibland väljer jag frågor och ibland får eleverna välja vilka frågor och händelser som de ska bearbeta.

Jag uppmanar eleverna att skriva en fristående text om citaten och använda frågorna enbart som igångsättare (det vill säga undvika att ”skriva svar på frågorna”). Här kommer några exempel på citat ur En ö i havet, Annika Thor, med tillhörande tankefrågor. Efter citatet brukar jag alltid notera vilken sida (sid X) eleverna hittar citatet på så att de lätt kan återvända till texten om de behöver.

KAPITEL 1

”Varför tittar de på oss?” (sid X)

 • Vem tittar på flickorna?
 • Varför drar flickorna till sig uppmärksamhet?
 • Hur förstår vi att Steffi och Nelli upplever ett obehag?

”Mannen fortsätter att fotografera. – Det är mitt jobb, damen, säger han.” (sid X)

 • Vilket uppdrag har fotografen/journalisten?
 • Varför är uppdraget viktigt?
 • Hur tror du att ”damen” uppfattar fotografen? Varför då?
 • Steffi “vänder bort ansiktet”. Varför gör hon det?
 • Vad tror du att hon tänker?

”Resväska” (sid X)

 • Vad har flickorna i sina resväskor?
 • Varför har de packat just dessa saker, tror du?

KAPITEL 2

Vart går båten? frågar Nellie.” (sid X)

 • Hur mycket vet Steffi om resmålet?
 • Hur mycket vet Nellie?
 • Vad säger Steffi till Nelli?
 • Vilken effekt får lögnen?

KAPITEL 3

”Flickorna har kommit till Göteborg som ligger vid havet.” (sid X) 

 • Hur vet vi att de vid havet? Leta bevis i texten.
 • Vilken funktion har havet i berättelsen? Symbolik?
 • På vilka sätt skildrar miljöskildringarna Steffis sinnesstämning?

“Kan hon inte tyska?” säger Nelli om Alma. (sid X)

 • Varför frågar Nelli om detta?
 • Vad förstår vi om Nellis uppfattning av hela situationen?
 • Flickorna kan ju bara tyska. Hur upplever de hela situationen?
 • Hur hanterar Alma språksvårigheterna?

”Gå inte. Jag vill att du stannar här” säger Nelli till Steffi. (sid X)

 • Hur märks det att Nelli är orolig?
 • Vad är det som gör att hon är orolig och inte vill bli lämnad ensam?

Steffi ska bo ”vid världens ände”. (sid X)

 • Beskriv hur det ser ut vid världens ände.
 • Vad är det som gör att hon kallar det så?
 • Vad tycker hon om platsen hon har kommit till?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy