Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skapa ett omslag till din text

Syfte

Att formge och gestalta innehållet i en text med en bild och text.

Läraren reflekterar

Att formge är en kreativ och rolig process som eleverna brukar uppskatta. Så här kan det se ut när mina elever letar ”rätt” typsnitt, teckenstorlek, disposition och färg i Canva:

Vill du lära dig mer om hur en formgivare arbetar rekommenderas detta TED Talk. Från 6:00 och framåt får du se hur Martina Flor skapar ett omslag till Alice i underlandet.

Metod

En enkel, rolig och kreativ uppgift efter avslutat skrivande (ofta berättande texter) som går att genomföra både digitalt och med papper och penna. Innehållet styr formen. Skapa ett omslag till din text som förstärker och förtydligar det du vill berätta med din text. Välj:

  • en bild som passar till din text,
  • titel med omsorg,
  • typsnitt,
  • teckenstorlek,
  • färg,
  • och disposition.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy