Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Skapa en logga av ditt namn

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Läraren reflekterar

Redan i fem-sexårsåldern börjar barn känna igen loggor och kan ”läsa” dessa. I detta arbete ser vi  på hur media och reklam utformar logotyper och försöker hitta en logotype som kan representera eleven och dennes namn.

Metod och uppgift

Arbetsområdet kan börja med att titta på ett bildspel med en massa kända logotyper. Jag skapade ett och till detta kan man göra en liten övning – ”Name that brand”. Visa bildspelet snabbt och låt barnen snabbt säga, rakt ut, vilket varumärke loggan tillhör. I mitt bildspel fanns dock en slamkrypare (se bild ovan). Jag hade omarbetat loggan för Estrella en aning. På det här sättet kan man komma in på hur mycket typsnittet, kompositionen och färgen spelar roll för vår igenkänning av logotyper.

Eleverna får sedan välja en logotyp som de anser passa dem, för att sedan byta ut texten i loggan till sitt eget namn. Här kan barnen med fördel välja en logga som ha samma begynnelsebokstav som sig själva, allt för att lura ögat på bästa sätt.

Elevexempel

Jag skrev ut allas valda loggor för att de ska kunna ha den framför sig när de arbetade. Har man ljusbord kan man använda det, annars funkar det att stå mot fönsterrutan, för att kalkera av loggans typsnitt. I det här fallet handlade det ju om att efterlikna orginaltypsnittet så mycket som möjligt, så det är inte ”fusk”. Sedan ska barnens egna logotyper färgläggas så likt originalitet det går. Akvarell, akryl eller tusch är bra material för att få det färgstarkt.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Centralt innehåll*

Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
Tekniker, verktyg och materialVerktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.
BildanalysMediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy