Årskurs 4-6

Bild

Skapa en logga av ditt namn

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Läraren reflekterar

Redan i fem-sexårsåldern börjar barn känna igen loggor och kan ”läsa” dessa. I detta arbete ser vi  på hur media och reklam utformar logotyper och försöker hitta en logotype som kan representera eleven och dennes namn.

Metod och uppgift

Arbetsområdet kan börja med att titta på ett bildspel med en massa kända logotyper. Jag skapade ett och till detta kan man göra en liten övning – ”Name that brand”. Visa bildspelet snabbt och låt barnen snabbt säga, rakt ut, vilket varumärke loggan tillhör. I mitt bildspel fanns dock en slamkrypare (se bild ovan). Jag hade omarbetat loggan för Estrella en aning. På det här sättet kan man komma in på hur mycket typsnittet, kompositionen och färgen spelar roll för vår igenkänning av logotyper.

Eleverna får sedan välja en logotyp som de anser passa dem, för att sedan byta ut texten i loggan till sitt eget namn. Här kan barnen med fördel välja en logga som ha samma begynnelsebokstav som sig själva, allt för att lura ögat på bästa sätt.

Elevexempel

Jag skrev ut allas valda loggor för att de ska kunna ha den framför sig när de arbetade. Har man ljusbord kan man använda det, annars funkar det att stå mot fönsterrutan, för att kalkera av loggans typsnitt. I det här fallet handlade det ju om att efterlikna orginaltypsnittet så mycket som möjligt, så det är inte ”fusk”. Sedan ska barnens egna logotyper färgläggas så likt originalitet det går. Akvarell, akryl eller tusch är bra material för att få det färgstarkt.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Centralt innehåll

Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
Redskap för bildframställning – Verktyg för teckning och måleri.
BildanalysReklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy