Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Serier

Syfte

Berätta en historia med text och bilder. Några förslag följer med som PDF längst ned!

Läraren reflekterar

Se det som ett första möte med att skapa serier. Berättelserna kan bli lite väl korta med bara tre rutor, men formatet gör så att alla elever fixar att skapa en serie. Självklart kan de som vill göra längre serier (sen)! 

Metod

Visa några serier och förklara hur de är uppbyggda (hur bild och text kompletterar varandra). Eleverna börjar med att fundera ut en historia som de vill berätta (förslag finns i medföljande PDF). Därefter får de skissa på ett kladdpapper hur bilder och text ska se ut i varje ruta. Till sist skapas serien i serierutorna:

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 1-3, svenska)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy