Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Saxat ur tidningen

Syfte

Använda tidningens texter i undervisningen på olika sätt.

Läraren reflekterar

Mina elever har skrivit krönikor och kopplat det vardagliga/personliga till något aktuellt de sett eller hört om på nyheterna och/eller i sociala medier. Några som valde att skriva om rasism fick hjälp av tidningsartiklar om pojken som sålde majblommor och blev utsatt för rasism. De som valde att skriva om droger fick underlag till skrivandet i texter om flickan som dog av boffning när hon inandades gas från en torrschamposprayflaska.

Metod

Jag läser tidningen regelbundet och klipper ut alternativt skriver ut artiklar och reportage som handlar om det vi just nu håller på med i klassrummet. Ibland väljer jag något fristående som är viktigt, relevant och meningsfullt för eleverna att lära sig mera om. Vi läser gemensamt och samtalar om innehållet. Ibland skriver eleverna om tidningens texter på olika sätt, till exempel återberättande, beskrivande, förklarande eller reflekterande. Just denna gång blev texterna underlag till elevernas krönikor.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Sakprosa för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy