Årskurs 4-6

Bild

Sápmi art

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Läraren reflekterar

I kursplanen i svenska ingår att läsa om våra minoritetsspråk, bland annat samiska. Denna uppgift kan kopplas till samiskan, samernas historia och konst.

Inledning

Inled med att prata om samerna och deras historia. Vart levde de och hur levde de, förr och idag? Studera bilder av den samiska flaggan, samisk konst och traditionellt samiska mönster. Vilka färger och former är vanligt förekommande? (Blå, gul, röd och grön. Cirklar och fjällmotiv gärna med renar.) Hur ser mönstren ut? Studera gärna mönstren i tennarmband eller på samiska dräkter.

Metod och bilduppgift

Material: Kvadratiska kartongbitar och akrylfärg. Det går naturligtvis bra att använda annat material också, så som akvarellfärg och papper.

Vi börjar med att måla hela kartongbiten i blå akrylfärg, likt bakgrunden i flaggan.. När man arbetar med akryl arbetar man gärna i lager för att färgerna ska bli mest fördelaktiga. Medan färgen torkar planerar eleverna det mönster de ska ska skapa på sin målade bakgrund. Eleverna kan söka på nätet efter inspiration till mönster och motiv.

Arbetsprocessen

Elevexempel

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
Redskap för bildframställning – Verktyg för teckning och måleri.
Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy