Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Samtal om elevens bokval

Syfte

Uppmuntra till läsning i skolan och på fritiden. Skapa engagemang kring läsning och litteratur.

Läraren reflekterar

Upplägget är oerhört enkelt och går att anpassa i tid och omfång. Det uppmuntrar elevernas läsning i skolan och på fritiden. Eleverna får dessutom boktips av varandra. Samtidigt utvecklar eleverna andra färdigheter, som att återberätta, sammanfatta och presentera, utan att de tänker på det.

Metod

Eleverna läser valfri skönlitterär bok i skolan (eller hemma) 15-20 minuter om dagen under den anvisade tidsperioden, till exempel fyra veckor. En gång i veckan berättar eleverna om sin bok. För att få variation på redovisningstillfällena kan läraren bestämma att eleverna berättar om olika saker, till exempel:

  • handling,
  • om en karaktär,
  • tiden och tidsmarkörer
  • eller om platser/miljöer i boken.

Om tid finns kan läraren snabbt omplacera eleverna i nya grupper. Då får eleverna möta ännu fler böcker!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy