Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Samla på elevernas felstavade ord

Syfte

Uppmärksamma eleverna på vilka ord som de frekvent stavar fel och vilka fel de gör – för att de sedan ska lära sig att stava dem rätt!

Läraren reflekterar

Vi talar för lite om rättstavning och betydelsen av att stava rätt i grundskolan. Med lite övning kan de allra flesta eleverna lära sig att stava rätt.

Metod

Jag samlar på mig ett antal ord som eleverna ofta skriver fel på. När jag är uppe i ett lagom antal kör jag ett oförberett rättstavningstest. Efteråt pratar vi om orden som många stavat fel på och tittar närmare på vilka fel eleverna har gjort. Är det dubbelteckning, lång-kort vokal, tj-ljudet, e-ä eller missuppfattningar av ordet som orsakar felen? Därefter får eleverna öva på att stava orden rätt. Slutligen kör jag ett förhör till och resultatet utvärderas.

Exempel ur ordlistorna

Några av de ord som många 12-åringar stavar fel på:

Lära sig stava i skolan

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy