Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Samla och synliggöra elevernas tankar om det lästa – Tatueraren i Auschwitz

Syfte

Tillsammans läsa, förstå, analysera och tolka det vi läser, samt samla och synliggöra elevernas tankar om det lästa.

Läraren reflekterar om bokvalet och högläsning

Jag berättade kort om boken vi skulle läsa, Tatueraren i Auschwitz. Eftersom niorna kommer läsa om andra världskriget i SO tyckte jag den här boken passade bra att läsa på SVA. Eleverna satt knäpp tysta när jag högläste för dem. Under tiden som jag läste fick jag stanna och förklara några ord så att eleverna skulle förstå textens handling. Det märktes att de blev helt tagna och berörda av innehållet. En elev sa att det kändes som en film i huvudet när jag läste högt för klassen.

Metod

Jag läste första kapitlet. Därefter hade vi ett boksamtal inspirerat av Aidian Chambers modell, där eleverna skulle säga saker som de tyckte var bra, dåligt, samt att ställa frågor till texten. Det blev bra diskussioner kring det som eleverna lyfte fram och jag antecknade vad de sagt på tavlan. Därefter fick eleverna göra egna anteckningar. Eleverna får förutsättningar för det egna skrivandet när det föregås av ett gemensamt samtal och samlande av klassens tankar om det lästa. Delar av minnesanteckningar från boksamtalet kan du se här:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy