Årskurs 4-6

Bild

Rum och perspektiv i ett landskap

Syfte

Att lära sig något om konstens grunder rum/perspektiv.

Läraren reflekterar

Varje gång lägger jag till och tar bort saker i min undervisning, medan vissa saker alltid är kvar. Detta är just en sådan sak. Nedan använder jag uppgiften för att illustrera ”rum” och eleverna brukar samla sådana exempel i en konstdagbok (en bok där ni samlar information, övningar, exempel och liknande om bildämnet). Det går såklart att göra uppgiften helt fristående och på större papper än det som anges i exemplet nedan.

Metod

STEG 1: Börja med att visa målningen av John Sloan, South Beach Bathers. Prata om:

    1. Position – Föremål längst ner på bilden är närmare oss, och föremål längst upp är längre bort. Du kan prata om bakgrund mittemellan och förgrund.
    2. Storlek – De föremål som ligger nära oss är målade större än föremålen längre bort.
    3. Tydlighet – De föremål som är längre bort från oss är målade suddigare och mindre detaljerad än de föremål som ligger nära oss.
    4. Överlappande – När du lägger ett föremål över något annat.

STEG 2: Visa bilden Giraffes – San Diego Zoo. Låt eleverna samtala om bilden utifrån aspekterna ovan.

STEG 3: Ta fram era konstdagböcker. Överst ska eleverna skriva: KONSTENS GRUNDER: RUM. Under rubriken ska eleverna skriva: Rum är det utrymme som finns i bilden, runt omkring och mellan saker, framför, bakom och mittemellan. Vi kan även tala om perspektiv i en bild, dvs. djup och avståndsförhållande i bilden.

STEG 4: Eleverna ska på ett A5 akvarellpapper rita en ram, på ”fri hand”, med blyertspenna. Sedan rita de ett vågrätt streck och under det tre streck sicksack över papperet (se bilden nedan).

STEG 5: I det nedersta utrymmet ska de rita toppen på en trädkrona, i nästa ett hus och några träd. Samma saker i den tredje, men ännu mindre. I det fjärde utrymmet ritar de hav med en liten, liten båt långt borta vid horisonten. I rektangeln överst målar de himmel.

STEG 6: Färglägg med akvarellpennor. Klistra in bilden i konstdagboken.

Att träna rita rum och perspektiv - konstens grunder - med elever på låg- och mellanstadiet

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy