Årskurs 4-6

Bild

Rum och perspektiv i ett landskap

Syfte

Att lära sig något om konstens grunder rum/perspektiv.

Läraren reflekterar

Varje gång lägger jag till och tar bort saker i min undervisning, medan vissa saker alltid är kvar. Detta är just en sådan sak. Nedan använder jag uppgiften för att illustrera ”rum” och eleverna brukar samla sådana exempel i en konstdagbok (en bok där ni samlar information, övningar, exempel och liknande om bildämnet). Det går såklart att göra uppgiften helt fristående och på större papper än det som anges i exemplet nedan.

Metod

STEG 1: Börja med att visa målningen av John Sloan, South Beach Bathers. Prata om:

    1. Position – Föremål längst ner på bilden är närmare oss, och föremål längst upp är längre bort. Du kan prata om bakgrund mittemellan och förgrund.
    2. Storlek – De föremål som ligger nära oss är målade större än föremålen längre bort.
    3. Tydlighet – De föremål som är längre bort från oss är målade suddigare och mindre detaljerad än de föremål som ligger nära oss.
    4. Överlappande – När du lägger ett föremål över något annat.

STEG 2: Visa bilden Giraffes – San Diego Zoo. Låt eleverna samtala om bilden utifrån aspekterna ovan.

STEG 3: Ta fram era konstdagböcker. Överst ska eleverna skriva: KONSTENS GRUNDER: RUM. Under rubriken ska eleverna skriva: Rum är det utrymme som finns i bilden, runt omkring och mellan saker, framför, bakom och mittemellan. Vi kan även tala om perspektiv i en bild, dvs. djup och avståndsförhållande i bilden.

STEG 4: Eleverna ska på ett A5 akvarellpapper rita en ram, på ”fri hand”, med blyertspenna. Sedan rita de ett vågrätt streck och under det tre streck sicksack över papperet (se bilden nedan).

STEG 5: I det nedersta utrymmet ska de rita toppen på en trädkrona, i nästa ett hus och några träd. Samma saker i den tredje, men ännu mindre. I det fjärde utrymmet ritar de hav med en liten, liten båt långt borta vid horisonten. I rektangeln överst målar de himmel.

STEG 6: Färglägg med akvarellpennor. Klistra in bilden i konstdagboken.

Att träna rita rum och perspektiv - konstens grunder - med elever på låg- och mellanstadiet

LGR 11 Förmåga (kopplingar till åk 4-6)

Skapa bilder med olika tekniker och material.

Centralt innehåll

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Kunskapskrav

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy