Årskurs 7-9

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Roller vid läsning

Syfte

Syftet är att uppmärksamma eleverna på lässtrategier som de på egen hand sedan ska kunna tillämpa när de läser på egen hand.

Läsroller

Upplägget vid läsandet av texter går ut på att eleverna sitter i grupper om fyra. Varje elev har en roll vid den gemensamma läsningen av texten. Rollerna fördelas mellan:

  • en som högläser
  • en som skriver ner nyckelord
  • en som återberättar
  • och en som antecknar

Lästillfället avslutas med att alla redogör för sin del av läsningen och att var och en får tid att sammanställa sina anteckningar om det lästa.

Läraren reflekterar

För att eleverna ska öva på alla roller är det viktigt att de byter roller i sina grupper vid olika lästillfällen. Genom att de får arbeta med läsningen i skolan ger vi dem strategier för att klara av läsningen på egen hand när de väl fått med sig strategier för hur de tar sig an en text. Kanske har du någon gång gett eleverna läsläxa att läsa in ett visst antal sidor hemma innan lektionen? Är det en ovan läsare kanske eleven till och med har struntat i att göra läxan och kommer helt oförberedda till skolan och kan inte vara med i den lektionen som du har förberett som lärare? Då behöver vi fundera över hur vi kan ge eleverna stöd för att kunna följa med i undervisningen.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy