Årskurs 1-3

Matematik

Robot – Mattemaskinen

Syfte

Skapa egna mönster och upptäcka mönster i matematiken. Exempel medföljer som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

En enkel övning som man kan använda flera gånger och med olika svårighetsgrad.

Metod

Jag introducerar med att rita en robot på tavlan. Jag berättar att jag har byggt en robot som omvandlar tal på ett alldeles speciellt sätt, nämligen att man kan stoppa in ett tal och få ut ett annat. Eleverna ska försöka ”knäcka” hur roboten är programmerad. Därefter får de skapa egna och lösa varandras robotar. Exempel med +1 på bilden:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy