Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Rita och berätta – Skrivuppgifter för nybörjarskrivare

Syfte

Utveckla eleverna skrivande.

Läraren reflekterar

I många klasser årskurs 1-3 är spridningen på elevernas skrivförmåga stor. Några kan endast känna igen och skriva ett fåtal bokstäver, andra kan skriva de flesta bokstäverna medan en del kan skriva ord och meningar. Med detta i bakhuvudet vill jag försöka skapa bra förutsättningar för alla elever att komma igång med att skriva korta texter. Dessutom vill jag att eleverna ska komma igång med att skriva för hand. 

När jag gjorde detta i en årskurs 1 lyckades alla skriva minst en mening vid första tillfället. Tredje gången skrev de flesta tre meningar. Dessutom var det flera som hann att skriva en eller flera egna meningar också. Det var också tydligt för eleverna att de hade blivit bättre på att skriva, vilket var väldigt kul.

Metod

Varje vecka får eleverna en skrivuppgift med ett vardagligt tema. Under lektionen ska eleverna skriva och rita en bild som passar till texten. Lektionen börjar med att vi gemensamt läser och pratar om uppgiften. Eleverna får tillgång till en instruktion med stödmeningar och bildstöd. Under de första tillfällena skriver vi modelltexter tillsammans. Sedan får eleverna successivt skriva alltmer själva, allt utifrån sin egen förmåga. Texterna skrivs för hand i ett eget skrivhäfte så att eleverna kan se progressionen i sin skrivutveckling. Texterna har följande teman:

 • Min familj
 • Mitt hem
 • Ett roligt spel
 • En film
 • En leksak
 • Ett gosedjur
 • Min skola
 • Min hemstad
 • Ett roligt minne
 • Min favoritbok

Delar av uppgifterna

Under bilden finns alla skrivuppgifter som PDF.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy