Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Rita av mönster

Syfte

De rörelser elever lär sig är först klumpiga men blir senare smidigare, snabbare och ibland automatiserade. En automatiserad rörelse kräver inte att vi fokuserar vår uppmärksamhet på den och tar därför inte anspråk på lika mycket av våra kognitiva resurser. Man ser exempelvis att tolvåringar skriver ungefär 50% snabbare än barn som bara är 9 år, de behöver inte heller koncentrera sig lika hårt för att producera en skriven text. Därför lägger vi tid varje bildlektion på något vi kallar uppvärmning. Eleverna får varsitt papper med olika mönster på som de ska rita av. Allt för att träna upp sin förmåga mellan öga hand. Alla konstnärer “ritar av”, det kan vara människor, miljöer eller bilder från det undermedvetna. Vi tränar även att skissa, vara lätt på handen.

Läraren reflekterar

Det roliga är att ALLA elever sitter tysta och koncentrerar sig , varje vecka! Det som gör mig så glad är när eleverna tittar på sina första övningar och visar glädje över hur duktiga de har blivit. Man måste öva även i bild för att nå högre och längre i sin utveckling. Efter några månader har eleverna blivit så duktiga på att rita av mönster och att göra speglingar. Jag är imponerad av vad de kan. Här kommer ett papper som en kille i åk 3 gjort. Som ni ser är det inga enkla mönster.

Metod

Varje bildlektion i alla mina klasser inleds med ”uppvärmning”. Eftersom vi bara lägger fem minuter i början av lektionen använder jag mig av http://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/ som ringer när tiden är ute. Det ska gå snabbt så att de inte blir alltför låsta vid att det ska bli perfekt. En del av övningarna är speglingar eller som vi skulle säga på matten symmetri.

Hämta övningar

Basövningar: http://www.donnayoung.org/art/draw1-younger.htm

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Betygskriterier*

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy