Årskurs 1-3

Rastverksamhet

Rigga för rasten

Syfte 

Skapa förutsättningar för lek, aktiviteter och gemenskap.

Metod

Inför en rast skapar vi förutsättningar för olika aktiviteter  genom att förbereda skolgården enligt principen ”var sak på sin plats”.

Material som behövs till aktiviteterna i klipppet:

  • Sten, sax, påse – hoppa: Rockringar
  • Bandyplanen: Klubbor, mål, bollar, målvaktsutrustning
  • Pulkabacken: Madrasser, stjärtlappar, hjälmar
  • Snöhögen: Spadar, hinkar
  • Curlingplanen: sopborstar, curlingstenar

 

Reflektioner från pedagoger

Det tar förstås en stund att plocka fram material, redskap och liknande till de olika aktiviteterna, men det frigör tid för eleverna. Istället för att stå i kö till en utlåningsbod eller liknande kan eleverna ansluta direkt till aktiviteten. I teamet #roligareraster brukar vi anpassa det som tas fram, och vi varierar för att eleverna ska upptäcka olika saker. Just nu är det mycket som är anpassat utifrån att vi har så mycket snö.

Reflektion från elever

Eleverna tycker att det är roligt att komma ut till en skolgård som är förberedd och där det finns många olika alternativ att välja mellan. Genom att personalen förbereder så behöver eleverna inte lägga tid på att stå i kö till boden, utan kan sätta igång med önskade aktiviteter på en gång. De lyfter också att det blir färre konflikter eftersom alla inte vill ha samma, utan att man har flera valmöjligheter. Det är tydligt att eleverna föredrar en väl förberedd skolgård. Sen finns det ju också en bod där man kan låna sådant som inte finns utlagt.

Lgr22

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy