Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Rewrite a story – A Cat and A Mouse

Syfte

Uppmana eleverna att beskriva och skriva fylligare med fler ord.

Läraren reflekterar

Texten som omnämns nedan finns här. Den skriver jag ut och delger eleverna. Texten klistras in i en skrivbok. Eleverna lägger till ord, stryker, drar pilar och skriver om texten med anteckningarna i den ursprungliga texten som stöd.

Metod

Vi lyssnar på en sång – Sjung gärna med! Jag har skrivit ut en ganska tråkig text som eleverna läser. Med stöd och inspiration av en sången och filmen ska eleverna försöka göra den dubbelt så lång! Jag berättar för mina elever ungefär så här:

It’s time to practice our writing skills. I have written a quite boring text. And I’ll teach you how to rewrite and improve it. The original story is 50 words long, and I want you to double it up! The lesson starts with a song to get in the right mood. Don’t miss! During the week I’ll also teach some basic grammar from our texts. When the new text is done I ask my students to put the original text together with the new one in their notebooks.

How to do it:

  • Read the text and translate.
  • Make small changes with a pen. And add extra words and sentences.
  • Rewrite the new text, in a notebook or on your iPad.
  • Count the words. Did you double it up?
  • Read the text aloud.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i talad engelska och i olika slags texter.

Centralt innehåll

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy