Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Recitera en dikt

Syfte

Lära in en dikt utantill. Erövra orden, uttrycken, temat och budskapet i texten.

Läraren reflekterar

Tempot dras ned. Tystnaden lägger sig över klassrummet. Det enda jag hör är pennornas raspande. Ingenting ska bedömas.

Metod

Jag väljer ut en dikt som eleverna bör känna till och ha läst. Först läser jag dikten högt. Eleverna får därefter läsa dikten tillsammans i par. Vi samtalar om diktens innehåll och form.

Läxa till nästa tillfälle: Kunna skriva dikten korrekt (diktamen) och utmana eleverna att läsa den utantill. Undantag kan förstås göras om dikten är alltför lång (då kan läraren välja ut lämpliga rader som ska memoreras).

Nästa lektion: Jag läser varje rad långsamt och gör paus för elevernas skrivande. Eleverna skriver raderna korrekt med skiljetecken på rätt plats. Jag repeterar raden så att eleverna kan kontrollera att de har fått med alla ord. Detta upprepas för diktens samtliga versrader. Jag samlar in texterna och sparar dem på lämpligt ställe. Kanske gör jag ett häfte med alla dikter samlade som eleverna får tillbaka i slutet av läsåret?

Till sist får eleverna testa att läsa dikten utantill för varandra. De som vill kan recitera för resten av klassen!

Lgr22 Syfte

Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy