Årskurs 1-3

Bild

Föregående tips Nästa tips

Projicerad strand – En minnesbild

Syfte

Att memorera en bild – minnas helheten och detaljer. Testa att återskapa en bild ur minnet.

Läraren reflekterar

En uppgift som lämpar sig mellan två längre projekt, eller i början eller slutet av terminen. Den korta tiden eleverna får på sig att memorera gör att många släpper ängsligheten och prestationskraven. Jag testade uppgiften i årskurs 3, 4 och 5. De yngre eleverna fick lite längre tid på sig att observera och notera stödord. Det blev en bilduppgift som gick hem där eleverna fick träna det visuella minnet, samt träna på att skriva stödord till en bild.

Metod

Inför lektionen: Jag ritade en bild av en badstrand.  I början av lektionen berättade jag att eleverna skulle få testa hur mycket och vad man kom komma ihåg av en teckning som observeras under en kort stund. Jag projicerade bilden av min badstrand. Eleverna fick se bilden i cirka två minuter. De fick då möjlighet att skriva ner stödord om vad de såg på bilden.

Därefter släcktes bilden ned. Under tystnad fick eleverna rita fritt vad de mindes av bilden och med stöd av sina anteckningar. Efter given tid fick eleverna visa sina alster för varandra. Vi avslutade med att den ursprungliga stranden visades och då kunde eleverna jämföra sin egen med den.

Elevexempel

 

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Betygskriterier*

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy