Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Poster – Futurism

Syfte

Skapa en poster där bild och text samspelar och förstärker budskapet. Eleverna får lära sig mer om futurismen – faktablad som PDF längst ned.

Läraren reflekterar om information

Vi fortsätter att arbeta med samma principer som när vi arbetade med bokomslag. Här är ytterligare några saker att tänka på:

Informationshierarkin är viktig i en poster. Det mest relevanta informationen ska ha företräde i utrymmet. Gäller det en musikfestival så kommer berömda band få mer utrymme, medan mindre band samt tid och plats kommer efter. Gäller det ett politiskt budskap måste det viktigaste i budskapet formuleras.

Gränspunkten är samma sak som punkten i ett perspektiv. En prick där linjerna möts och försvinner. När du jobbar med bakgrunden på en poster kan det vara effektivt att lägga en gränspunkt bakom en viktig del av poster för att leda blicken mot din huvudsakliga bild.

Skapa en poster

Alternativ layout kan vara ovala former eller text som rör sig med bildens rörelse (kom ihåg marginalen). Med hjälp av ett stödraster (ett rutnät) kan man se om bilden har balans mellan sina olika delar.

Rätt balans i bilden

Metod och uppgifter – Futurismen

Futurismen hyllade maskinen. Futuristiska målningar framställde gestalter och föremål i rörelse. Läs mer om futurismen i bifogad PDF längst ned.

Eleverna ska göra en poster av exempelvis en människa, ett föremål eller en händelse eller något annat som är lämpligt i sammanhanget. Med fördel kan uppgiften kopplas till något aktuellt ämnesområde.

Att tänka på:

  • Rubriken ska vara enkel, lättläst och helst ej längre än en rad.
  • Bokstäver och text ska synas på långt avstånd
  • Vanlig lästext bör vara minst en cm (läsbart på cirka två meters håll).
  • Tänk på val av teckensnitt för läsbarhet.
  • Texten ska mest komplettera bilden (bilden måste stå för mycket av intrycket).
  • Hög kontrast mellan text och affischens färg är bra.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll*

Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.

Betygskriterier*

Nästintill alla (det avgörs av syftet med uppgiften).

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy