Årskurs 4-6

Bild

Popkonst – Självporträtt

Syfte

Att skapa ett självporträtt i Andy Warhols anda!

Läraren reflekterar

Det här en uppgift som kräver lite mer (av både lärare och elever) då den görs i flera steg. Men det är mödan värt. Eleverna blir ofta nöjda med resultatet!

Metod

Eleverna fotograferar varandra. Bilderna skrivs ut. Eleverna håller bilderna mot fönstret och lägger ett papper över bilden. Eleverna ritar konturerna (stiliserar/förenklar porträttet). Ritningen kopieras i fyra exemplar. Eleverna färglägger med akvarellpennor i popart-stil. Förebilder  och inspiration finns här.

Exempel

Popart självporträtt

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Central innehåll

Bildframställning:

  • Framställning av bilder
  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete
  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage

Redskap för bildframställning:

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
  • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker tredimensionellt arbete och hur dessa benämns

Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy