Årskurs 4-6

Bild

Popkonst – Självporträtt

Syfte

Att skapa ett självporträtt i Andy Warhols anda!

Läraren reflekterar

Det här en uppgift som kräver lite mer (av både lärare och elever) då den görs i flera steg. Men det är mödan värt. Eleverna blir ofta nöjda med resultatet!

Metod

Eleverna fotograferar varandra. Bilderna skrivs ut. Eleverna håller bilderna mot fönstret och lägger ett papper över bilden. Eleverna ritar konturerna (stiliserar/förenklar porträttet). Ritningen kopieras i fyra exemplar. Eleverna färglägger med akvarellpennor i popart-stil. Förebilder  och inspiration finns här.

Exempel

Popart självporträtt

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Central innehåll*

Bildframställning:

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  • Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.

Tekniker, verktyg och material:

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy