Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Popkonst – Porträtt

Syfte

Skapa popkonst med enkla medel.

Läraren reflekterar

Jag samlar på allt möjligt som kan vara bra att ha. Vi fick nya möbler till vår skola och jag tog tillvara på skivorna av wellpapp som låg mellan bänkar och stolar. De har stått och väntat på att bli använda. Den som spar, den har!

Förberedelser

Jag skar upp pappen så jag fick 40 st i A4 format.

Applicera färg och dra färgen över hela pappskivan med ett kontokort (eller liknande). Ett annat sätt är att dutta dit färgen med en svamp. Testa dig fram!

Till sist – klistra fast ett foto i svartvitt. Kopiera och förstora från skolkatalogen eller skriv ut en redigerad bild (denna i appen PiZap). Gör mönster där det passar. Om man vill kan man tejpa med textiltejp runt om på kanterna.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Central innehåll

Bildframställning:

  • Framställning av bilder.
  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Redskap för bildframställning:

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten

Bildanalys

  • Konstbilder från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy