Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Poesi – Tänk om

Syfte

Läsa och skriva om djur… och andra saker som kan finnas i fantasins och drömmarnas land!

Läraren reflekterar om boken Tänk om

En vuxen med ett barn fantiserar att de är olika djur, såsom hare, skräcködlor, getingar och myggor bland många andra. Lena Sjöberg bjuder in oss i djurens olika världar som kan vara både skrämmande och spännande. Språket är som så ofta på rim vilket underlättar att hitta en rytm i läsningen för eleverna. Eftersom mina nyanlända elever hade arbetat med ett djurtema tidigare på terminen tänkte jag att boken kunde passa. Texten i den här boken är mer omfattande, där plockade jag ut några olika djur som vi fokuserade på. Jag planerade för aktiviteter innan, under och efter läsningen.

Metod

Innan läsningen:

  • Jag visade bilder på de olika djuren och de fick skriva ner namnen på svenska och sitt modersmål.
  • Vi tittade på bilderna innan läsningen och eleverna fick säga vad de såg och vad de tänkte.

Under läsningen:

  • Jag översatte och bildgooglade ord.
  • Vi fokuserade på verben efter en första läsning.
  • Jag visade exempel på verbets placering och därefter markerade vi verben i delar av texten nedan.

TÄNK OM VI VAR GETINGAR

Tänk om vi var getingar som ingen tyckte om
Och människor skrek och viftade åt oss vart vi än kom
Och vi fick söka skydd i garagets mörka vrå
och bygga oss ett getingbo, dit ingen kunde nå
På natten fick jag surra tyst och stillsamt trösta dig
För du var rädd för flugsmällar och giftig getingspray

Det är väl inte konstigt, när man blir bortstött så
Att man blir arg och ledsen och vill stickas då?

Efter läsningen – en skrivaktivitet

Jag ville att eleverna skulle fundera vem/vad de skulle vilja vara. Vad skulle du göra då? Varför? Jag skrev ett exempel:

Tänk om
Tänk om jag var en författare

Då skulle jag fantisera ihop historier
och sitta i mitt rum och skriva.

Ibland kanske jag skulle åka till en skola
och träffa elever som tycker om mina böcker.
Jag skulle läsa mycket
och resa till spännande platser för att få inspiration.

Sedan skrev vi en text tillsammans där eleverna hämtade inspiration från boken.

Tänk om
Tänk om jag var en hare.
Då skulle jag smyga till en människas trädgård och snatta sallad.
Jag skulle äta sallad tills jag var mätt.
Sen skulle jag hoppa till mitt bo som är under jorden.
Där skulle ingen hitta mig.

 Därefter fick eleverna skriva egna texter. Här är några exempel:

Lärarens tankar efter lektionen

Att texten, läsningen och skrivandet vävs i hop är viktigt för att skapa mening för eleverna. I Barbro Westlunds kunskapsöversikt Att läsa och förstå (Skolverket 2016) skriver hon att ”det som utmärker en god literacypraktik i skolan är att eleverna ska känna sig aktiva och engagerade när de på olika sätt får gestalta sin förståelse.” (2016 s. 81). När eleven med minst språk i bagaget sedan läste sin text om Salah högt, gjordes det med känsla och stolthet.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy