Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Poesi – Skriv en dikt om Sally Jones

Syfte

Att beskriva och gestalta en litterär figur i diktens form. Här med exempel ur Legenden om Sally Jones, men idén går att överföra till vilken bok som helst.

Läraren reflekterar

Jag är en varm förespråkare för olika modeller för och av skrivande, även poesi. Jag minns med fasa min egen svenskundervisning när vi skulle skriva dikt. Eftersom min erfarenhet av poesi var väldigt begränsad visste jag inte hur jag skulle göra och vad som förväntades. Då återstod att rimma, vilket var hämmande. Jag försöker ge eleverna en ram (som kan fungera som stöd), men också trycka på friheten att skriva som man vill.

Metod – Femradingar

Arbetet med Sally Jones avslutades med att eleverna fick skriva dikter om valfria figurer.  Eleverna fick prova på femradingar. En modell kan vara:

Ett substantiv,
två adjektiv som beskriver substantivet,
tre verb,
en mening
och till sist substantivet igen.

STEG 1: Jag visade ett exempel innan vi skrev tillsammans.

Sally (ett substantiv)
orädd, sökande (två adjektiv som beskriver personen)
reser, utmanas, plågas (tre verb som personen gör eller råkar ut för)
har ett stort hjärta (en mening om personen)
Sally Jones (en upprepning eller synonym/alternativt uttryck till personen som beskrivs)

Mitt exempel är lånat från boken Skön litteratur – vägar till läslust och språkutveckling av Löthagen & Staaf (2009).

STEG 2: Därefter skrev vi tillsammans om Baba:

Baba
otacksam, rädd
gnäller, fantiserar, lämnar
är en dålig vän
Baba

STEG 3: Eleverna skrev egna. Några elevexempel:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy