Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Poesi om fåglar

Syfte

Uppmuntra eleverna att upptäcka det vackra i vår omgivning som kan ge oss inspiration till tanke och text. Vi skriver dikter och korta berättande texter med fågeln i centrum.

Läraren reflekterar

Ibland hamnar både lärare och elever i lite tyngre perioder. Ibland kan ett avbrott göra gott. Den här aktiviteten lämpar sig väl för ett sådant. Det är också något med fåglar och deras kvitter – Det gör oss glada!

Metod

Vi börjar med att lyssna och se på denna för att komma i rätt stämning:

Därefter läser vi Till en fågel av Johan Ludvig Runeberg. Vi samtalar om dikten, men också om orden i den: ren stämma, toner, ständigt och säll.
För att etablera en tidpunkt läser vi Morgon av Karin Boye.

Skrivaktivitet

Skriv en dikt eller en miniberättelse ur en fågels perspektiv som i den tidiga morgonen sjunger en sång för att … ja, vad då? Skrämma bort nyfikna besökare, locka till sig en partner eller bara för att hylla livet?! Använd stämningen i musiken, ord, fraser och bilder ur någon av texterna som inspiration om du vill!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy