Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Poesi med gosedjur

Syfte

Att berätta och skriva om något angeläget. Att uttrycka tankar utifrån någon annans perspektiv.

Metod – Förberedelser

Jag bad eleverna att ta med varsitt gosedjur (som de hade som barn eller något nuvarande) på en klassresa. Väl på plats så hittade vi en fin häll vid en sjö och böljande berg i fjärran. Det går såklart bra att välja en fin plats i skolans närområde.

Presentera gosedjuret

Vi inledde passet med att sätta oss i ring och presentera våra gosedjur för varandra. Jag började genom att berätta om ett gosedjur jag fått för länge sedan av en släkting. Jag berättade om ålder, namn och lite vad gosedjuret hade betytt för mig. Eleverna fortsatte i ringen att berätta om sina egna och jag fick förvånansvärt många modiga berättelser berättade om gosedjurens betydelse. Några eleverna berättade inför klassen att gosedjuret fortfarande åkte med överallt.

Skriv en dikt med ditt gosedjur

Efter presentationen – Skriv en dikt

Efter presentationen berättade jag att eleverna nu skulle skriva en dikt ur gosedjurets perspektiv genom att sätta sig med gosedjuret någonstans i omgivningarna för att få gosedjuret att betrakta något. Jag berättade om olika typer av dikter och läste upp några naturdikter som förebild.

Jag berättade också att det kan vara bra att utgå från en grundkänsla i dikten. Därför måste vi tänka oss in i gosedjurets förhållande till naturen runtomkring. Känner gosedjuret kanske vördnad, rädsla eller kärlek inför naturen? Eller gosedjuret kanske vill spränga allt?

Läraren reflekterar

Jag uppmanade eleverna att ta uppgiften på allvar och att gå åt sidan för att vara för sig själv tillsammans med gosedjuret. Det är fantastiskt vad det går att få elever att göra! De flesta accepterade uppgiften utan knot. Några få ville inte göra uppgiften och de uppmanade jag att gå och upptäcka naturen eller kanske bara ta den använda timmen för att hoppa omkring mellan rötter och klippor och skriva något om det. Jag ville inte att det skulle bli något kravfyllt prestationsmoment.

Då och då kom elever till mig och visade upp vad de skrivit. Jag gav lite råd och ibland bad jag att få läsa upp högt för de som befann sig i närheten för stunden. Vissa elever sträckte på sig och visade synbar stolthet när jag läste dikterna. Andra ville absolut inte att de skulle läsas upp.

Jag ville inte ta dikterna ifrån dem så jag använde min telefon för att fotografera dikterna och på så sätt har jag dem bevarade. En klar höjdpunkt i min svensklärargärning!

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i (tal och) skrift.

Centralt innehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad
textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan  eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy