Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Poesi med boktitlar

Syfte

Att leka med ord och skapa poesi med hjälp av andra författares boktitlar.

Läraren reflekterar

Det här är en enkel och samtidigt kreativ uppgift som passar bra efter ett lov eller mellan två längre projekt. Jag fick idén från gruppen Svenska i 6-9 på Facebook. Uppgiften bygger på en trave böcker och syftet är att fritt skapa fram en dikt av titlarna på bokryggarna. Det blir ett gyllene tillfälle att synliggöra böcker som klassen har läst eller titlar som du har tänkt att eleverna senare ska läsa. Då blir det som en slags introduktion (visserligen bara titeln – men ändå). Man kan också samarbeta med bibliotekarien och be denna lägga fram ett urval av böcker på ett tema som ni ändå ska jobba med framöver. Då hänger inte uppgiften lika lösryckt som mitt exempel utan kan knytas ihop i ett större sammanhang.

Metod

Jag tog fram några böcker och la dem i en hög på varje bord och när eleverna kom in i klassrummet visade jag ett exempel som jag hittat på Instagram.

Skriva poesi med boktitlar

Eleverna sätter sedan igång. Efter ett tag kan eleverna eller böckerna byta plats så att de får nya titlar att jobba med. Publicera på lämpligt ställe!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy