Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Poesi i kort format – Jag tar min penna och skriver

Syfte

Eleverna ska bland annat använda liknelser, långa och korta meningar och LEKA med orden. VÅGA testa!

Läraren reflekterar

Med inspiration av Malin Larsson (Visesiskolan), till exempel Tre rader poesi, har jag börjat med korta skrivövningar där en början redan finns. Eleverna får en given skrivtid och begränsat skrivutrymme, exempelvis post-it i varierande storlekar. Alla elever levererar fina texter varje gång. Det har verkligen blivit ett vinnande koncept för mina grupper.

Metod
Jag brukar inte läsa på mjölkförpackningarna längre, men av en slump gjorde jag det nyligen. Av Ismael Ataria fick jag inspiration till undervisning! Texten på paketet ger eleverna en inledning:

Skriva poesi i kortfattat format i skolan

Eleverna skriver av inledningen: ”Jag tar min penna och skriver historia, skriver världen som den borde vara. Världen borde vara…”. Eleverna skriver därefter vidare under fem minuter.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy