Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Plugga inför prov – Formulera kunskap

Syfte

Att öva inför prov innebär inte bara att man måste läsa och öva in en massa ämneskunskaper och fakta. För många elever innebär det också att öva på att formulera sina nyvunna kunskaper i skrift.

Läraren reflekterar

Våra elever har prov regelbundet och inför ett sådant tog jag tillfället i akt att tillsammans med eleverna djupdyka lite i några tänkbara frågeställningar som ingår i ämnesområdet.

Metod

Vi började med att besvara en fråga gemensamt och muntligt för att försöka identifiera vad som kännetecknar ett svar med hög kvalitet. Vi jämförde också med svar med lägre kvalitet. Genom att studera våra gemensamma exempel landade i vissa saker som kännetecknade ett svar med hög kvalitet. Vi tittade även på olika sätt att formulera sig, t ex genom att använda lämpliga bindeord för att få till mer utvecklade meningar, som eleverna sedan använde som formuleringsmallar.

Plugga inför prov

Därefter fick eleverna arbeta i par, eller ensamma, för att besvara andra frågor. De som ville läste och gav respons på varandras svar för att svaret skulle bli så utvecklat och ha så hög kvalitet som möjligt. Jag tycker att det här sättet att öva på att skriva resonemang är riktigt givande – men det är också oerhört tidskrävande. Dock behöver eleverna öva mycket och ofta.

Läraren reflekterar efter lektionen – Om betygssystemet

Lektionen tog även en vända jag inte riktigt hade planerat för. Våra nyanlända elever har inte gått särskilt länge i svensk skola och de har allihop många frågor kring det svenska betygssystemet. De flesta av eleverna har erfarenhet av betyg som räknas ut med procent eller med normalfördelningskurva. Att försöka förklara vårt målrelaterade system där skillnaderna mellan betyget E, C och A handlar om skillnader i ”kvalitet” utifrån ”värdeord” är hur svårt som helst. Det går nästan bara att förklara med hjälp av elevexempel så därför kom dagens lektion att handla en del om betygssystemet och kvalitet på de svar man skriver på, till exempel, ett prov. Eleverna avslutade med att delge intressanta tankar och åsikter om det svenska betygssystemet.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg
Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy