Årskurs 1-3

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Plugga inför prov – Anteckna för att lära

Syfte

Visa eleverna hur ett ämnesinnehåll kan omarbetas och formuleras med elevens egna ord, bilder och symboler för att skapa förutsättningar att lära sig, till exempel inför ett prov.

Läraren reflekterar

Många elever är inte vana att plugga. Många läser bara igenom samma text eller ser på samma filmklipp flera gånger i hopp om att innehållet ska fastna i huvudet (det gör det sällan). Hur ska eleverna lära sig om de aldrig får se eller höra hur man kan göra?

Metod

Inled med att eleverna får skriva enskilt i några minuter om hur de gör inför ett prov när de pluggar. Dela in eleverna i mindre grupper där de delger varandra sina erfarenheter. Lyft gruppernas olika sätt och skriv upp dem på tavlan eller på en plats där de kan sparas.

Låt eleverna fundera på och gruppera metoderna på skalan passiv-aktiv. De kan också fundera på och samtala om vilka metoder som generellt brukar ge bäst resultat.

Visa delar av en elevs anteckningar inför två NO-prov på högstadiet. Eleven har läst och fört anteckningar parallellt med läsningen:

Plugga effektivt

Kopiera så att eleverna har var sitt exemplar av texterna (finns som PDF längst ned). Låt eleverna hitta var eleven:

  • väljer ut centrala delar av ämnesinnhållet och omformulerar med egna ord
  • använder ämnesspecifika ord
  • markerar särskilt viktiga nyckelord med olika färger
  • gör faktarutor
  • ritar bilder och symboler

Låt eleverna fundera på hur mycket tid och ansträngning som erfordras för att plugga på sättet ovan, initialt (från början) och efteråt (när anteckningarna är färdigskrivna). Jämför detta med andra sätts omfattning och tidsfördelning.

För dessa samtal regelbundet med eleverna och uppmana dem att testa klasskompisarnas olika metoder och jämföra med erhållna resultat.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy