Årskurs 1-3

Undervisning

Plugga inför ett prov med strukturstöd

Syfte

Ge eleverna bra förutsättningar (en struktur) att plugga inför prov. Syftet är att eleverna själva ska planera sina studier.

Lärarna reflekterar

Många elever har svårt att planera och strukturera. Denna enkla tabell ger dem något att utgå ifrån. Autonomi är målet!

Metod

Vi använder stödet för att förbereda våra elever inför prov. Från början är det bra att planera gemensamt och låta eleverna träna på de olika momenten i skolan (för att lära sig ett sätt att studera). Därefter kan planeringen göras gemensamt och pluggandet hemma. Till sist kan de förhoppningsvis göra både planeringen och pluggandet helt själva!

Strukturstöd

Ett stöd för att plugga inför prov

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy